Nexus 7 Tips: Lås skärmorientering

Nexus 7 ändrar skärmorienteringen baserat på hur du håller tabletten. Beroende på hur du använder den kanske du vill låsa skärmen på plats.

Säg till exempel att du vill att skärmorienteringen ska ligga i landskapet. Dra ner fingret ner på högra sidan av din surfplatta för att dra ner menyn.

Tryck på Auto Rotate och du kommer se att knappen ändrar sitt namn till Rotation Locked. Nu är orienteringen låst till den du har just nu.

Självklart kommer program som körs i en viss vy fortsätt att göra det - till exempel Temple Run 2.