Gör Scrollbars Visa alltid och inaktivera OH-film i Windows 10

Hur

Gör Scrollbars Visa alltid och inaktivera OH-film i Windows 10