Internet Explorer 9 Offline installatörer

Offline-installationsfilerna för Internet Explorer 9 (IE9) är 20-40 MB i storlek beroende på vilken version du behöver. Även om det här inte verkar som en stor nedladdning för alla, kan det ta ett par timmar om du försöker ladda det här på en 56K uppringd anslutning. Istället ladda ner den till en disk eller thumbdrive med en highspeed-anslutning på en annan plats; till exempel ett bibliotek, Starbucks, skolan eller vänets hus.

En sak att komma ihåg när du hämtar programvara till din dator är att det oftast finns både 32-bitars och 64-bitars versioner tillgängliga. I filnamnet för olika versioner ser du i allmänhet antingen x86 eller x64, vilket kan hjälpa dig att skilja mellan vilken installatör som är vilken bit.

Om du är osäker på om du kör en 32-bitars eller 64-bitarsversion av Windows, har vi en groovy guide som visar hur du kan räkna ut det.

  • x86 i filnamnet betyder 32-bitars
    x64 i filnamnet betyder 64-bitars

Offline-installationsfilerna för IE9 finns nedan. Läs utgåvorna här.

32-bitars operativsystem

Internet Explorer 9 för Windows Vista

Internet Explorer 9 för Windows 7

Internet Explorer 9 för Windows Server 2008

64-bitars operativsystem

Internet Explorer 9 för Windows Vista

Internet Explorer 9 för Windows 7

Internet Explorer 9 för Windows Server 2008

Internet Explorer 9 för Windows Server 2008 R2

Language Pack Files

Språkpaket för Windows Vista och Windows Sever 2008

Språkpaket för Windows 7 och Windows Server 2008 R2