Så här aktiverar eller avaktiverar du Netflix Beta-funktioner

Hur

Så här aktiverar eller avaktiverar du Netflix Beta-funktioner