Så här sätter du in fotnoter i Microsoft Word

När du läser en artikel eller en historia ser du ibland ett nummer som visas ovanpå ett enda ord som är kopplat till viss information eller en URL. De kallas fotnoter. De är nödvändiga när du måste citera en källa och ge ytterligare information om data i ditt dokument. Så här lägger du till dem i Microsoft Word.

Öppna dokumentet som du vill lägga till fotnoter. Klicka nu på ordet eller frasen i dokumentet där du vill placera en fotnot. Klicka på fliken Referens.

Klicka på Infoga fotnot. Lägg till informationen i fotnoten och klicka någonstans på dokumentet. Varje fotnot ges ett visst nummer intill varje referenspunkt.

När du placerar markören på fotnoten i några sekunder visas fotnoten i dokumentet.

Med Word kan du också anpassa placeringen och formatet på fotnoten. Klicka på den lilla pilen i fotnoter avsnittet.

En ny dialogruta visas där du kan anpassa fotnoter, ändra, placering, nummereringsformat och mer.