Så här inaktiverar du OS X-startprogram

Om du Mac inte startar upp så fort du vill, är det enkelt att inaktivera startobjekt. Precis som att inaktivera uppstartsposter i Windows kan du göra detsamma i OS X. Så här.

Klicka på Apple-ikonen på menyraden och välj Systeminställningar.

Skärmen Systeminställningar öppnas. Under System klickar du på Användare och grupper.

Användare och grupper öppnas. Klicka på Inloggningsuppgifter och avmarkera alla program som du inte vill starta under start.

Om du vill ta bort ett objekt från listan Inloggningsuppgifter markerar du det och klickar på minus (-) -knappen.

Om du vill lägga till ett inloggningsobjekt klickar du på plus (+) -knappen. Välj sedan ett program i mappen Program. Klicka på Lägg till.

Här lade jag till GarageBand. Om du lägger till ett program kan du kontrollera att det går att logga in om du vill.

När du har tagit bort inloggningsobjekt nästa gång du startar om din Mac startar den upp snabbare.