Så här ändrar du startknappen för Windows 7 Startmeny

Startknappen för Windows 7 startmeny är standard för att stänga av. Självklart, om du klickar på den lilla pilen bredvid den kan du välja alla andra tillgängliga alternativ som logga ut, starta om, byta användare etc. Men det har ingen tid att göra. Låt oss se till att du sätter på strömbrytaren till det alternativ du använder oftast (samtidigt som du eliminerar oavsiktliga avstängningar.)

I mitt fall tenderar jag att göra mycket omstart av systemet när jag testar ny programvara, så jag ska ändra min strömbrytare till Starta om .

Titta groovy? Det är lätt att göra och tar bara ca 5 sekunder när du vet var du ska titta. Här är en kort handledning om det.

Så här ändrar du funktionskänslan för startmenyns strömbrytare i Windows 7

1. HögerklickaWindows Start-menyn Orb och välj Egenskaper .

2. På fliken Startmeny Välj vilken effektknappsåtgärd som bäst motsvarar dina behov i rullgardinsmenyn. När du är klar klickar du på OK .

Nu kan du direkt välja din personliga kraftverk utan att använda den lilla pilknappen på sidan av knappen! Denna groovy teknik är säker på att spara dig värdefulla sekunder om du inte är någon som behöver stänga av mycket ofta.