Så här ändrar du Gridlines Color i Microsoft Excel

Med Microsoft Excel kan du anpassa hur dina kalkylblad ser ut för att förbättra deras utseende. Att ändra färgen på Gridlines är bara ett annat sätt att göra Excel-data mer attraktiva och mindre tråkiga.

Öppna Microsoft Excel och gå in i Excel-alternativ. I Office 2007 klickar du på Office-knappen >> Excel-alternativ >> Avancerat.

I Excel 2010 klickar du på fliken Arkiv >> Alternativ >> Avancerat.

Bläddra ner i menyn Avancerade alternativ till Visningsalternativ för detta arbetsblad. Markera alternativet Visa gridlinjer (om inte markerat) och välj den färg du vill ha. Klicka på Ok när du är klar.

Det är allt. Här är ett exempel på ett Excel-diagram där jag ändrade gridlinjerna till färgen orange.