Så här ändrar du filföreningar i OS X

Om du är ny på Mac och OS X, väljer du Mac-programvara för att öppna filer. Det här är irriterande - speciellt för AVI-filer, vilket QuickTime inte stöder. Så här ändrar du standardprogram för specifika filtyper.

Först navigera till filen du vill ändra filföreningen för. Högerklicka på den och välj Få info.

På Info-skärmen expandera Öppna med och välj det program du vill att filen ska öppnas med. I det här exemplet ändrar jag AVI-filerna för att öppna med VLC Media Player.

Klicka sedan på knappen Ändra alla.

När meddelandet kommer upp som frågar om du är säker, klicka på Fortsätt.

Nu öppnar alla dina filer med det program du valt.

Du kan ändra standard filtyp för alla filer på ditt system. Här är ett exempel på att alla JPEG-bilder öppnas i iPhoto istället för Preview.