Google Apps: Så här överför du dokumentinnehav till en annan användare

I de flesta affärer finns det en rotationsdörr för anställda som kommer och går. Förra veckan förklarade jag hur du inaktiverar / avbryter ett användarkonto för Google Apps vilket är viktigt när en person lämnar verksamheten. Idag förklarar jag hur du som Google Apps-administratör överför Google Docs från en användare till en annan användare. Ett viktigt steg före alla borttagningsprocesser.

Obs! Överföring av dokument från ett suspenderat konto stöds. Det går inte att överföra dokument från ett raderat konto.

Logga in på Google Apps och hoppa in i Admin Dashboard. Det gör jag normalt från Gmail.

Klicka på Avancerat verktyg

Bläddra till botten och under Dokument ägaröverföring, fyll i fälten Från: och Till:. Klicka på Överför dokument för att starta processen.

Google Apps skickar dig ett meddelandepost när överföringen är klar och informerar dig om hur många dokument som har överförts samt samling som skapats för att lagra överförda dokument.

Hoppa över till ditt Google Documents-konto och klicka på samlingen som anges i e-postmeddelandet för att visa överförda dokument. Observera att samlingen kommer att namnges efter e-postadressen till den ursprungliga ägaren.

Observera att alla dokument nu listar mig som ägare.

Något att komma ihåg - även om dokumenten har överförts till en ny ägare kommer den tidigare ägaren fortfarande ha tillgång till dem som redaktör. Detta gäller inte om den personens konto är raderat eller avstängt, men något att komma ihåg.