Få varningar för misstänkt Google-kontoaktivitet på din smartphone

Google erbjuder en tjänst som kan spara dig en massa problem. Det går att få meddelanden om misstänkt aktivitet på ditt Google-konto, direkt till din smartphone. Så här använder du den.

Gå först till säkerhetsområdet i dina Google-kontoinställningar genom att klicka här. En gång där, bläddra ner till Meddelanden.

Markera nu de två rutorna under Telefon, Ändra lösenord och Misstänkt inloggningsförsök. Du måste ange ditt lösenord igen och sedan verifiera ditt telefonnummer (om det inte redan är verifierat), med en enkel kod, skickad via SMS till den.

När det är klart tas du tillbaka till föregående sida och meddelandena aktiveras.

Det innebär att varje gång det finns ett misstänkt inloggningsförsök, eller någon (förhoppningsvis du) försöker ändra ditt lösenord, så vet du omedelbart, även utan dator.