Apple TV: hur man konfigurerar föräldrakontroll

Om du har unga barn och äger en Apple TV, vill du ställa in föräldrakontroll. Detta hindrar dem från att visa explicit innehåll.

Gå till Inställningar >> Allmänt från huvudmenyn.

Bläddra sedan ner och välj Föräldrakontroll.

Välj nu Slå på föräldrakontroll.

Ange sedan ett fyrsiffrigt lösenord. Det här är fjärrprogrammet för en iDevice, som är mer praktisk än den fysiska fjärrkontrollen.

Verifiera din lösenord och välj sedan Klar.

Lösenordet är bekräftat. Välj OK.

Välj nu de medietjänster som finns tillgängliga på Apple TV.

Ändra alternativen mellan Fråga, Visa och Dölj.

I det här exemplet ställer jag in YouTube på Ask.

När någon försöker få åtkomst till det krävs lösenordet.

Ditt barn måste fråga dig om lösenordet för att titta på innehållet.

För att stänga av föräldrakontrollerna, gå tillbaka och välj Stäng av föräldrakontroll.

För att stänga av dem, skriv in lösenordet igen.

Om du är en Xbox-ägare kan du även ställa in Föräldrakontroll för det.