Akismet Plugin för WordPress och phpBB Kills Spam Dead

När jag först lanserade den nya , tänkte jag att jag skulle ha samma problem som jag har haft med andra webbplatser jag byggt med phpBB. När jag säger problem menar jag post och kommenterar SPAM. Jag är glad att säga att rädslan var att ingenting var att tillverkarna av WordPress bloggingplattform Automatic har inkluderat en groovy Spam griller som för mig har hållit nackdelen med Spam till ett minimum.

Den unika inbyggda processen för hantering av SPAM i WordPress heter AKISMET. Det tog bara 5 minuter att installera och tada, alla SPAM-blockerade. Det var en bra bonus när jag hittade ett plugin för phpBB också. Mycket trevligt!

Mycket GROOVY!

12/24/2010 Uppdatering

Låt oss bara säga att Akismet har varit upptagen. ; )