Justera Windows 7 och Vista Dual Boot Selection Timer [How-To]

Om du kör fler än ett operativsystem i en Dual Boot-konfiguration, när du startar ditt system, visar din Windows Boot Manager en valmeny som frågar vilket operativsystem du vill starta upp. Som standard väntar starthanteraren 30 sekunder innan du laddar standard operativsystem (OS.) För vissa är det för långt och för andra inte tillräckligt långa (beroende på vad du gör förstås.) Fixen? Ett enkelt kommandotolpekommando.

Hur du ändrar tiden Windows Startup måste automatiskt välja och starta standardoperativsystemet

1. KlickaStart-menyn Orb och skriv sedan CMD i sökrutan. Högerklicka sedan på länken cmd.exe och välj Kör som administratör.

2. I kommandotolken Skriv bcedit / timeout 180 och tryck sedan på Enter .

Obs! 180 representerar det antal sekunder som Windows Boot Manager väntar innan du startar automatiskt i standardoperativsystemet. Du kan ställa in det här numret så länge du vill att det ska vänta.

Voila! Nu när du startar upp Windows, väntar det på startskärmen, det antal sekunder du skrev in innan du startade automatiskt. Om du vill dubbelkontrollera inställningen sparad korrekt, skriv bara bcdedit i kommandotolken och titta under timeout.