Lägg till en skjutreglage för att ändra skärmens ljusstyrka i Windows 10

Hur

Lägg till en skjutreglage för att ändra skärmens ljusstyrka i Windows 10