Lägg till vilken mapp som helst i menyn Favoriter i Windows

Favorites-mappen i Windows 7 och 8 Explorers är ett snabbt sätt att organisera och komma åt vanliga mappar. Som standard finns det bara tre mappar som inkluderar skrivbord, nedladdningar och senaste platser. Så här lägger man till en annan mapp som du vill ha till favoriter manuellt.

Öppna först mappen som du vill stifta till din Favoriter-meny i Windows 7.

Högerklicka på Favoriter-menyn och välj Lägg till aktuellt läge i Favoriter.

Nu visas den mapp du valde i menyn Windows 7 Favorites.

När som helst om du vill ta bort mappen från favoritmenyn, högerklickar du bara på den och väljer Ta bort.

Den här tipsen fungerar också i Windows 8.