Vad är Creative Commons och hur använder jag det?

Hur

Vad är Creative Commons och hur använder jag det?