Skriv specialtecken med en Chromebook (Accents, Symbols, Em Dashes)

Hur

Skriv specialtecken med en Chromebook (Accents, Symbols, Em Dashes)