Skicka Google Nu webbkommandon till din Android-enhet

Om du är Android-användare och använder tjänsten Google Nu är du medveten om de röstkommandon du kan använda. Och nu finns det några nya kommandon som du borde veta om. Det här är enkla kommandon som du kan skicka till din enhet via webben, vilket i vissa situationer är bekvämare än att behöva dra ut din telefon.