Ta bort tomma celler i Excel 2007 eller 2010 Kalkylblad

Klar att ta bort de irriterande tomma cellerna i Excel? Så här gör du det.

Öppna ditt kalkylblad och tryck på [Ctrl] [A] för att markera hela dokumentet. Eller markera bara den del av kalkylbladet där du vill ta bort tomma celler.

Tryck nu på F5 på tangentbordet. Gå till-menyn visas. Klicka på Special-knappen.

Fönstret Gå till special kommer upp. Välj Blanks och klicka på OK.

Nu väljer Excel alla tomma celler i ditt dokument. För att bli av med dessa håller du [Ctrl] [-] på tangentbordet. Fönstret Radera öppnas. Välj Hela raden eller Hela kolumnen för att flytta runt celler och ta bort de tomma.