Så här ställer du in din standardanmälan i Evernote


Eftersom fler och fler applikationer integreras med Evernote är det viktigt att ha rätt Notebook-set som standard för att säkerställa att meddelanden och anteckningar hamnar i rätt.

Först öppna Evernote och högerklicka på en anteckningsbok du vill ställa in som standard. Från snabbmenyn, klicka på Egenskaper.

Markera rutan Gör detta till min standardanmälan och klicka på OK för att spara.