Så här ställer du in Kindle Fire Parental Controls

På fredagen började kunderna ta hand om de nya Kindle Fire HD-tabletterna från Amazon. Om du redan äger den första Kindle Fire, kanske du vill lämna ner den till dina barn. Men innan du ger dem fri reglering är det en bra idé att aktivera föräldrakontroll på det först.

På huvudskärmen trycker du på Inställningar (växelsymbolen) och sedan Mer.

På nästa skärm peka på Föräldrakontroll.

Därefter uppmanas du att skapa ett föräldrakontrolllösenord och trycka på Slutför.

Nu har du full uppsättning föräldrakontroll på Kindle Fire. Du kan blockera silkesbläddraren, lösenordsskydda inköp och videouppspelning. Kontrollerna är rakt framåt, och en som pekar ut är Block eller Unblock Content Types.

Där kan du blockera eller blockera musik, video, appar och mer.

Alternativen i föräldrakontroll för den ursprungliga branden är i huvudsak att aktivera funktionerna På eller Av och lösenordsskydda vissa funktioner - det finns inget mellan. Kom ihåg att ditt kreditkort är knutet till Amazon via din Kindle Fire, så du vill vara säker på att aktivera alla säkerhetsfunktionerna.

Här är några andra artiklar om Kindle Fire-säkerhet:

  • Hur man lösenord skyddar WiFi på Kindle Fire
  • Säkra Kindle Fire med ett Låsskärmslösenord
  • Kindle Fire Article Archive