Så här ser du om en webbplats verkligen är nere {QuickTip}

Hej Steve! Är webbplatsen nere eller är det bara jag? Låter bekant? Om du på internet så mycket som jag och du alltid ringer med din låda finns det förmodligen många anledningar till varför det bara kan vara bara du ...

Lyckligtvis finns det en groovy webbplats som heter isup.me som kommer att testa om det faktiskt är du eller webbplatsen.

Efter att ha slagit på webbplatsen, släng bara in domännamnet och ...

Eller ... om det inte bara är du men platsen är nere -

groovyTip för en groovySaturday :)