Så här hittar du versionen i UWP-program i Windows 10

Hur

Så här hittar du versionen i UWP-program i Windows 10