Så här tar du bort tomma celler i en Microsoft Excel 2013 eller 2016

Om du arbetar med en stor dataset i en Excel-arbetsbok finns det tillfällen du kanske behöver ta bort en tom cell eller uppsättning tomma celler. Processen kan bli tidskrävande; om du har mycket data. Istället för att gå igenom arbetsboken och radera varje tomcell individuellt kan du göra flera val och låta Excel göra jobbet för dig. Genom att använda den här metoden är en realtidsparare jämfört med att man utför samma åtgärd manuellt.

Ta bort tomma celler i en Excel-arbetsbok

Skärmbilden nedan visar en arbetsbok med data i flera kolumner. Mellan varje kolumn finns tomma celler; det är de celler jag vill radera. För att göra så markera bara det antal data som innehåller tomma celler.

Under fliken Hem> Redigeringsgrupp klickar du på Sök & Välj och klickar sedan på Gå till Special.

Välj rutan Blanks och klicka på OK .

Du ser att Excel gjorde ett icke-angränsande urval av alla tomma celler i kalkylbladet. Det gör det enkelt att ta bort de celler du inte vill ha.

På fliken Startsida, under gruppen Celler, klickar du på Ta bort och väljer sedan om du vill radera de tomma cellerna i rader eller kolumner. I mitt fall vill jag bara att de tomma kolumnerna tas bort.

Det är allt! Nu ser din arbetsbok bättre ut.

Använda Excel 2016 för Mac

Om du använder Mac-versionen av Excel kan du hitta den här funktionen under Redigera> Sök> Gå till.

Nu på skärmen Gå till, klicka på knappen Special.

Markera sedan rutan Blanks och klicka på OK.

Det är allt det finns! Det gör det mycket lättare att skapa renare kalkylblad och arbetsböcker för din chef. Du kör också en äldre version av Excel, var noga med att läsa vår tidigare artikel om hur du tar bort tomma celler i Excel 2010 eller 2007.