Så här skapar du ett självsignerat digitalt certifikat i Microsoft Office 2010

Om du är en hardcore Microsoft Office-användare har du redan upptäckt kraften och flexibiliteten hos anpassade makron och Visual Basic for Applications (VBA) -skript. Även om du inte är en kodkrigare kan du expandera funktionaliteten i Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel och andra Office 2010-produkter med kopiera och klistra in VBA-koder, till exempel den bit kod vi visade dig som låter dig automatiskt BCC i Outlook 2010.