Öppna automatiskt Google sökresultat i en ny flik

Som standard öppnar du sökresultaten i samma flik när du söker efter någonting från Google.com. Det kan vara irriterande eftersom du måste gå fram och tillbaka i samma flik när du forskar på ett ämne. I det här scenariot är det alltid en bra idé att öppna varje sökresultat i en ny flik så att du snabbt kan navigera mellan flikar. Så här ändrar du det här standardbeteendet.

Logga in först på ditt Google-konto. Det är inte nödvändigt att logga in för att ändra inställningarna, men logga in kan du spara dina inställningar. Klicka sedan på kugghjulsikonen.

Välj sedan Sökinställningar.

Bläddra ner och hitta var resultaten öppnas och markera Öppna varje valt resultat i ett nytt webbläsarfönster.

Se till att spara ditt val.

Klicka på OK i meddelandet om bekräftelse.

Nu när du klickar på ett sökresultat i Google öppnas det automatiskt på en ny flik.