Apple iOS 5 Mail: Nu innehåller textformatering i meddelanden

En ny funktion i iOS 5 talade inte mycket om att formatera text i e-postmeddelanden. Det är grundläggande formateringsverktyg, men bättre än tidigare vanlig text-e-post. Så här hittar och använder du denna dolda pärla.

Om du är ny på iOS, kolla in hur du konfigurerar ett e-postkonto. Öppna Mail och starta ett nytt meddelande. Markera sedan texten du vill formatera genom att dra fingret över det. Släpp texten och skärmen Klipp, Kopiera eller Klistra in visas. Tryck på högerpil.

De nya formateringsalternativen kommer att komma upp. Tryck på knappen med formateringsikonen.

Du kan använda fet, kursiv och understryka text. Här är ett exempel på alla tre formateringsalternativen.

Om du vill formatera ett helt meddelande håller du fingret nedåt på texten tills du ser förstoringsglaset.

Ta fingret bort från skärmen. Tryck sedan på Välj allt från menyn.

Följ nu samma steg för att formatera hur du vill.

En annan cool formateringsfunktion ökar och minskar citatnivån. Den lägger inskärningar i ett textblock. Den ligger bredvid formateringsknappen.

Tryck på citatnivå och du kan öka eller minska antalet präglingar. Detta liknar att skapa block citat i dokument.

Du kan använda formateringsfunktionen när du skapar en anpassad signatur.

Skärmbilderna här togs från min iPad 2 - men formateringsfunktionen i iOS 5 Mail fungerar också på iPhone och iPod touch.