Lägg till en kalenderhändelse från Aktivitetsfältet i Windows 10

Hur

Lägg till en kalenderhändelse från Aktivitetsfältet i Windows 10