Så här skapar du snabbt en ny, tom textfil på Windows, Mac och Linux

Hur

Så här skapar du snabbt en ny, tom textfil på Windows, Mac och Linux