Så här importerar du dina Google Reader-flöden till Outlook

Till besvikelsen hos många användare av Googles tjänster avbryter företaget flera tjänster för årets så kallade "Spring Cleaning". Förmodligen dödas en av dess mer populära tjänster, Google Reader, av. Enligt Google upphör den att gälla den 1 juli. Detta lämnar oss med några månader att komma med ett alternativ. Här är några att överväga som för närvarande finns tillgängliga.