Så här tar du bort en viss cookie i Firefox

I vissa fall vill du ta bort cookies för en enda hemsida - i mitt fall är det för fotbollschefspelet jag spelar ibland. Det enda sättet att få det till jobbet är att ta bort cookies för sin webbplats. Men jag vill inte radera alla cookies i Firefox.

Klicka på Firefox-knappen och klicka på Alternativ.

Klicka sedan på Sekretess och klicka på Ta bort enskilda cookies.

I fönstret som dyker upp skriver du namnet (eller del av namnet) på webbplatsen vars cookies du vill ta bort. Markera de som du vill radera genom att hålla Ctrl och klicka eller med Skift-tangenten + markörknapparna och klicka på Ta bort kakor.

Eller om du vill kan du klicka på Ta bort alla cookies för en viss webbplats. Häftig!