Aktivera förhandsgranskning av Firefox-fliken i Windows Aktivitetsfält

Vill du kunna se förhandsgranskningar av enskilda Firefox-flikar från aktivitetsfältet i Windows 7 och 8? Som standard visar Windows endast förhandsgranskningar av toppfliken på varje öppet fönster. Men hela poängen med att ha flikar är så att du inte behöver använda gamla IE6-vanor att köra flera Windows. Så här kan du köra ett enda Firefox-fönster men visa fortfarande förhandsvisningar av alla dina öppna flikar från Aktivitetsfältet.

Öppna Firefox och välj Firefox >> Alternativ från orange menyn längst upp till vänster.

På menyn Alternativ klickar du på fliken Flikar och markerar rutan med titeln Show previews på Windows-aktivitetsfältet. Klicka på OK för att spara ändringar.

Firefox kommer nu att visa förhandsgranskningar av varje öppen flik när du sveper över Firefox-ikonen i Windows Aktivitetsfält. Detta kommer att fungera både Windows 7 och 8.