Apple OS X: Hur hittar du routerns IP-adress

Om du har problem med lokala nätverk eller behöver konfigurera port vidarebefordran måste du logga in på din router för att åtgärda saker. Därför måste du kunna hitta din routerens IP-adress. Så här gör du det i Apples OS X.

Först starta Systeminställningar från Dock.

Fönstret Systeminställningar öppnas. Under kolumnen Internet & Wireless trycker du på nätverksikonen.

Välj sedan det nätverksgränssnitt som din Mac använder. Här valde jag Ethernet. IP-adressen till din router visas här.

Om du klickar på Advanced hittar du routerns IP-adress under TCP / IP. Här hittar du också ytterligare information om anslutningen om du behöver den.

Om du inte vill klicka igenom GUI, använd bara Terminal. Starta terminalen och typ: netstat -nr | grep standard och tryck sedan på Enter. Routerns IP-adress kommer att listas under kommandot.

Öppna nu din standardwebbläsare. Skriv IP-adressen till adressfältet.

Logga in. Tid för att börja konfigurera inställningar.